Oost-Nederland

In Oost-Nederland zijn twee biobased clusters actief:

4. Flevoland
Partners:
WUR/Accres, provincie Flevoland, Eneco, HarvestaGGS, CAH Vilentum, Ringg, OMFL.
Focus:
* bio-energie
* cascadering
* BBE experimenteren/testen/demonstraties.

5. Bioeconomy Innovation Cluster Oost-Nederland
Partners:
Bio-energie cluster Oost-Nederland, BTG, Byosis, Ten Cate, AkzoNobel, Van Wijhe, Rolsma, Rova, GTC, Universiteit Twente, Wageningen UR, BIC Oost-Nederland, provincie Gelderland, provincie Overijssel, OostNV etc.
Focus:
* bio-energie *pyrolyse/fermentatie)
* biobased coatings
* biobased garens, textiel en biopolymeren
* verwaarden van cellulosehoudende materialen, gebruik van mest en slib als biomassagrondstof en toepassing van nieuwe biomassastromen  als algen en kroos.

bron: Monitoring Biobased Economy in Nederland 2015