Noord-Nederland

In Noord-Nederland zijn enkele biobased clusters actief:

 1. Biobased Groningen
  Partners:
  Suiker Unie, Akzo Chemie, Avebe, Ten Kate Vetten, BioBTX, BioMCN, DunAgro, Hempflax, Harvestagg,Bioclear, KNN Advies, waterschappen, Energy Valley, Greenlincs, NOM, Kamer van Koophandel, provincie Groningen, Seaports, LTO Noord, RUG, HanzeHogeschool, CCC, BiobRUG, PGAI/Plant Value, DPIVC etc.
  Focus:
  * verwaarding van organische reststromen
  * eiwitten en koolhydraten (food/feed/industrie)
  * fibres en biopolymeren
  * chemical building blocks
 2. Biobased Friesland
  Partners:
  Energy Valley, Greenlincs, NOM, KNN, WUR, RUG, Stenden, NHL, VHL, LTO Noord, Omrin, Leeuwarden culturele hoofdstad 2018, Dairy Campus, programma Wurkje MeiFrieslân en EDR.
  Focus:
  Friese grondstoffen agenda
  * biomassa als waardevolle grondstof
  * bodemvruchtbaarheid
  * beleidsbrief  met ‘Wurje mei Frieslân’
 3. Biobased Drenthe
  Partners:
  GreenPAC, CoE-SPM, CIV-DTYC, DSM, Teijn, Avebe, Cumapol, API, Innofil3D, Morssinkhof Plastics, Sunoil, BDK, Machinefabriek Emmen, Drentea, waterschappen, Greenlincs, NOM, Kamer van Koophandel, provincie Drenthe, gemeente Emmen, Stenden PRE, Hilbrandslab, KANON (WUR), Plant Valkuye, DPI-VC.
  Focus:
  * biomassa voor hoogwaardige doeleinden
  * focus op de groene (vezel)chemie en agribusiness/tuinbouw
  * stimuleren van kennisinstellingen met toegepast onderzoek.
 4. Biobased center Oosterwolde
  Bedrijven en studenten werken samen aan nieuwe producten en diensten op het gebied van biobased economy.
 5. Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.)
  Studenten buigen zich in het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) over
  vraagstukken vanuit het bedrijfsleven, die vervolgens op circulaire wijze worden opgelost. Het lab is een initiatief van overheden, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Het innovatielab is gehuisvest in de Gasfabriek in Meppel.