Crambe

Crambe komt van nature voor in mediterrane gebieden rond de Middellandse zee. Het gewas wordt circa 1 meter hoog, en bloeit geel-wit met bloemen op lange trossen.  Het (ingekapselde) zaad is groen-bruin van kleur. Crambe is een oliehoudend gewas dat niet-eetbare olie produceert , maar deze Abessijn-olie is geschikt voor een aantal industriële toepassingen. Gedroogd Crambe zaad bevat circa 33,9% olie , 25,2% eiwit , en 12,3% ruwe celstof . Het oliegehalte is bijna het dubbele van dat van sojabonen en 8-9% hoger dan koolzaad.

Uit het zaad van Crambe kan olie gewonnen worden met een hoog gehalte erucazuur.  Deze olie kan o.a. gebruikt worden bij de productie van smeermiddelen, koudedragers,  coatings, cosmetische producten, polyesters, kunststoffen en nylon.

 

crambe

Teelt
Crambe wordt normaal gezaaid in het najaar in een fijn zaaibed, met behulp van een conventionele zaaimachine op een rijafstand van 15-20 cm. De zaaidiepte is van cruciaal belang voor het verkrijgen van een goede opbrengst. In droge omstandigheden is de zaaidiepte ongeveer 2-2,5 cm bij een zaadhoeveelheid  van ongeveer 15kg/ha. Het gewas heeft fosfaat , kalium en stikstof nodig. Crambe is vatbaar voor alle ziekten de in de consumptie koolgewassen voorkomen.
Het zaad wordt geoogst met een normale combine met een kleinere zeef. De opbrengsten variëren van 1200-2000kg/ha.

Bron: Biobased Innovations Garden Rusthoeve

Meer info