Het kabinet start met een proef waarbij boeren gewassen gaan telen die als grondstof dienen voor bouwmaterialen. Daarnaast werkt de overheid aan duurzaamheidseisen die het gebruik van deze grondstoffen bij nieuwbouw moeten stimuleren.

‘Biobased bouwen en verbouwen is daarom heel kansrijk, voor de bouw maar ook voor de boer’, stelt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn boodschap is mede verstuurd namens landbouwminister Piet Adema en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur).

Bouwen met meer biogrondstoffen, scherpere eisen voor de duurzaamheid van nieuwbouw en het verminderen van de CO2-uitstoot bij het maken van bouwmaterialen. Experimenten om op landbouwgronden hennep, olifantsgras en vlas te telen en ontwikkelen tot bouwmaterialen, is het concrete startschot van de inzet van het kabinet.

Lees meer op Nieuwe Oogst