Het is al langer een doorn in het Europese politieke oog dat er nog te veel eiwit voor onder meer varkensveevoer van buiten de EU wordt geïmporteerd. De EU-Landbouwcommissie wil daarom als onderdeel van het GLB een EU-eiwitplan opstellen om het aanzienlijke en al lang bestaande tekort aan voedereiwitten in de EU aan te pakken.

Het EU-eiwitplan, dat tegen het einde van 2018 zal worden gepubliceerd, gaat zich richten op een aantal facetten, dat niet zich alleen focust op de teelt van eiwitrijke gewassen voor veevoer in Europa. Belangrijke onderdelen van het plan zijn: onderzoek en innovatie, agronomische uitdagingen, milieuvoordelen van eiwithoudende gewassen, de ontwikkeling van aanbod/waardeketens en marktpotentieel voor EU-plantaardige eiwitten in andere landen marktsegmenten.

Lees verder