Het areaal eiwitgewassen groeit in de EU, maar vooral in lidstaten die de teelt steunen. Het areaal is volstrekt ontoereikend om de import van soja te vervangen.

De akkerbouwers in de EU telen steeds meer eiwitgewassen. Maar het areaal valt in het niet bij de import van soja. Vorig jaar is bijna 2,8 miljoen hectare eiwitgewassen geteeld in de EU. Dat is 2,7% van het totale areaal akkerbouwgewassen (105 miljoen hectare). Terwijl Europa jaarlijks zo’n 14 miljoen ton sojabonen importeert. Om die sojabonen zelf te verbouwen moeten de akkerbouwers in de EU hun areaal uitbreiden met 4,5 miljoen hectare sojabonen. En de EU importeert ook nog eens bijna 20 miljoen ton sojameel per jaar. Voor die hoeveelheid meel moet nog eens 9 miljoen hectare sojabonen worden geteeld.

De sojaboon is het tweede eiwitgewas in de EU. Daarvan is vorig jaar 962.000 hectare geteeld. Dat is 107% meer dan in 2013 (465.000 hectare). Het grootste eiwitgewas in de EU is de voererwt. Daarvan teelden de akkerbouwers in de EU vorig jaar iets meer dan 1 miljoen hectare. Dat is het grootste areaal sinds 1999. Het areaal verdubbelde in vier jaar. In 2013 werd nog 464.000 hectare voererwten geteeld in de EU. Ook andere eiwitgewassen krijgen steeds meer een plekje in de Europese bouwplannen. De arealen veldbonen en lupine groeiden met ruim 80% in vier jaar.

Meer op www.boerderij.nl