Het soja-areaal in de EU groeide de afgelopen jaren procentueel aanzienlijk. Toch zal in 2030 de EU-soja productie niet meer bedragen dan enkele procenten van de totale behoefte aan eiwitgewassen voor diervoeder en humane voeding. Dat blijkt uit de jaarlijkse EU-rapportage over de agrarische sector en de computerberekeningen die toekomstige ontwikkelingen inschatten. Deze ‘Agricultural Outlook’ werd medio december in Brussel gepresenteerd en besproken.

Roemenië en Baltische staten

Het areaal koolzaad neemt af omdat het dieselverbruik aanzienlijk zal afnemen in de komende jaren tot 2030. Daardoor daalt de productie van koolzaadschroot en zal de behoefte aan sojabonen voor veevoerdoeleinden wel degelijk toenemen. Maar omdat de wereldmarktprijzen voor sojabonen zeer concurrerend zijn en blijven wordt de EU-teelt van soja, per definitie vrij van genetische modificatie, geremd. De vraag naar GMO-vrij voedsel kan met name in de melkveehouderij in Europa wel een belangrijke rol gaan spelen. In Roemenië groeit de teelt van soja het snelst. In de Baltische staten neemt de Europese Unie een opmerkelijk snelle groei van inlandse eiwitgewassen zoals lupine en veldbonen waar.

Meer op www.pigbusiness.nl