Om te komen tot een bloemoogstmachine die aan alle vereisten voldoet, organiseren wij deze grensoverschrijdende inspiratiesessie rond de bloemoogstmachine voor goudsbloem.

Tijdens deze inspiratiesessie worden het ontwerp en de afstelling van de bloemoogstmachine onder de loep genomen. Welke aanpassingen kunnen leiden tot verdere verbetering? Kunnen we verder bouwen op het bestaande prototype, of moeten we inzetten op een compleet nieuw concept?