Luzerne is een gewas dat zowel melkveehouders als akkerbouwers prima in hun bouwplan kunnen opnemen. Puur luzerne of een mengteelt van gras-klaver-luzerne zijn teelten die ieder hun eigen mogelijkheden hebben. Dit blijkt uit praktijkonderzoek van CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met Naturim met een groep melkveehouders en akkerbouwers in Brabant naar de mogelijkheden van luzerne.

Waarom luzerne?
Luzerne is een teelt die goed past in een duurzamere landbouw. Het is een gewas dat stikstof vastlegt in de bodem, waar het vervolggewas van profiteert: mais heeft 7% meer opbrengst en gras 5%. Verder heeft het weinig last van ziekten en plagen en is het een extra gewas in de rotatie.

Het is een ‘rustgewas’ voor de bodem, omdat het het organischestofgehalte verhoogt en door de diepe beworteling ook de bodemstructuur verbetert.

Meer op www.clm.nl