De opbrengsten vielen enigszins tegen, maar er zijn ook positieve resultaten geboekt in het tweede teeltseizoen sojabonen dat CZAV en partners onlangs hebben afgerond. Adjunct-directeur Ko Francke ziet de toekomst met Zeeuwse soja positief in.

Het aantal telers groeide in 2017 van 4 naar 6 en voor komend jaar verwacht CZAV, die een rol heeft in de teeltbegeleiding, collectie en bewerking, wederom een kleine toename. De interesse onder telers is er zeker, mede doordat de ontwikkeling tot nog toe is ondersteund door de provincie Zeeland in de vorm van een subsidie.

Deze steun is noodzakelijk om aan verdere kennisontwikkeling te doen door studie en proeven. Ook in 2018 steunt de provincie Zeeland het project. “Jaarlijks stellen we de voortgang vast op basis van de evaluatie. Zolang er progressie wordt geboekt en er zicht is op een afzetmarkt blijven alle betrokken enthousiast om een rendabele teelt te helpen ontwikkelen”, weet Francke.