In West-Vlaanderen wagen een aantal landbouwers zich aan de teelt van industriële hennep. “De teelt op zich is eenvoudig, maar het oogsten en verwerken vormt nog een probleem.” Dat hoorden we in een reportage op Focus WTV. Inagro heeft al een aantal jaar ervaring met de teelt en werkt mee aan een duurzame hennepketen in het Interreg-project “Growing a Green Future“.

De reportage op Focus WTV is getiteld “Hennepteelt heeft nog een lange weg te gaan”. We hebben het hier niet over hennep met een psychoactieve werking, maar over hennep met een hoog gehalte aan cannabidiol (CBD).

Hoewel het gewas een veelheid aan toepassingen kent, zitten er hiaten tussen teelt en afzet. Industriële hennep wordt gebruikt als grondstof voor bouwmaterialen, textiel, papier, voeding, voeder en nog zoveel meer. Er is ook een stijgende interesse in hennep voor medicinale toepassingen. Om al die producten met hennep op de markt te krijgen, zijn er na de teelt nog een aantal stappen noodzakelijk. Daar situeren zich de uitdagingen.

Inagro zet zich ten volle in om die uitdagingen te overwinnen. Samen met een groep geïnteresseerde landbouwers zoeken we naar oplossingen. Zo komt er dit jaar een oogstmachine uit Duitsland die in één werkgang zowel het zaad dorst als het stro hakselt. Het zaad zal gezamenlijk gedroogd en gesorteerd worden om het daarna te verkopen aan een diervoederproducent. Voor het stro wordt er nog gezocht naar een afzetmarkt. De verwerkingslijn in de provincie Henegouwen werkt niet op volle kracht, waardoor we het Vlaamse stro dit jaar niet naar daar kunnen vervoeren. Hoewel het stro vrij volumineus is, kunnen we het wel stockeren indien nodig.

Veronique De Mey: veronique.demey@inagro.be of 051 27 33 90