Miscanthus heeft meer dan eens jubelende kwalificaties als milieuvriendelijk ‘supergewas’ meegekregen, maar voordat het op een economische gezonde manier een hele reeks hoogwaardige producten oplevert – denk aan kleding, biobeton en bioplastic – moet er wel wat gebeuren. Recent onderzoek heeft inzicht gegeven in de teeltperspectieven van verschillende miscanthus-types in uiteenlopende Europese teeltgebieden.

Miscanthus is een van oorsprong Aziatisch geslacht van reuzengrassen, waarvan het uiterlijk het midden houdt tussen riet en bamboe. Het lijkt alles in zich te hebben om geteeld te kunnen worden voor tal van toepassingen: het gedijt onder zeer diverse omstandigheden, heeft grote opbrengst in biomassa, behoeft weinig zorg en heeft de gewoonte zijn nutriënten aan het eind van het groeiseizoen in de wortels op te slaan, zodat bij oogst vooral nutriënten-arme biomassa van het land wordt gehaald. Dat is een goede eigenschap, omdat miscanthus daardoor nauwelijks bemest hoeft te worden. Kansrijke en deels hoogwaardige toepassingen van miscanthus zijn vezels als vervanging van katoen in kleding, papier, veevoer, verpakkingsmateriaal, grondstof voor bioplastic en biobrandstof.

Meer op website Wageningen UR, dossier Miscanthus