Het verbruik uit biomassa nam in 2016 licht af. Door veranderende regelgeving nam het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer met 20% af. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2016 in totaal 125 petajoule (PJ) , dit is 5% meer dan het jaar daarvoor.

Biomassa

Biomassa is met bijna 63% van het totaal verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is met 2% afgenomen, terwijl het energieverbruik uit zon en wind gemiddeld met ruim 20% is gestegen.
Het totale energieverbruik in Nederland is vergeleken met 2015 gestegen met bijna 4% naar 2119 PJ. Omdat het totale energieverbruik is toegenomen, heeft de toename van het verbruik van hernieuwbare energie nauwelijks geleid tot een groter aandeel in het totale energieverbruik.

Biobrandstoffen

Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer is in 2016 ongeveer 20% gedaald ten opzichte 2015. Ook in dat jaar was dit verbruik gedaald (-10 %). Belangrijke oorzaak is een verandering in de wet. Sinds 2015 is het voor brandstofleveranciers mogelijk om biobrandstoffen mee te laten tellen voor de verplichting terwijl nog niet zeker is of deze biobrandstoffen ook daadwerkelijk op de Nederlandse markt komen. Het CBS gaat uit van de daadwerkelijke leveringen op de Nederlandse markt.
Bij het andere verbruik van biomassa zoals afvalverbrandingsinstallaties, biogas en verbruik in centrales en bij bedrijven en huishoudens bleven de veranderingen ten opzichte van 2015 beperkt tot enkele procenten.

Bron: CBS