De Vereniging Circulair Fryslân brengt in kaart welke grondstofstromen er in Noord-Nederland zijn, zodat bedrijven in deze regio de grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Een voorbeeld van zo’n grondstofstroom is bermgras waar onder andere bureaubladen van gemaakt kunnen worden.
Een ander voorbeeld is de hoeveelheid bouwafval, wat kansen biedt voor aannemers om deze materialen opnieuw te gebruiken.
Het onderzoek wordt financieel gesteund door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Streven is om de resultaten van het grondstofstomenonderzoek in oktober 2017 te presenteren. In oktober vindt ook een internationaal congres op het gebied van circulaire economie plaats dat door de Vereniging Circulair Fryslân wordt georganiseerd.