Voor een nieuwe ronde van de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) zijn 80 biomassaprojecten aangemeld. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt. In totaal zijn 4673 projecten ingediend, waarvan het merendeel voor zonne-energie. Daarnaast is er ook veel budget voor windenergie aangevraagd.

In totaal zijn 65 projecten met biomassa voor warmte  en warmtekrachtkoppeling (WKK)  ingediend. Het maximaal aangevraagd vermogen van deze projecten is 285 MW. Daarnaast zijn 14 biomassaprojecten voor gasproductie met een totaal vermogen van 112 MW aangevraagd. Voorts is er een biomassaproject voor bij- en meestook ingediend dat een maximaal vermogen van 6 MW kan opleveren.

Naar verwachting wordt rond de zomer bekendgemaakt welke projecten erkend worden. Voor 2017 kan in twee rondes een beroep worden gedaan op de SDE+. Voor iedere ronde is 6 miljard beschikbaar.