Drie onderzoeksorganisaties brengen voor de provincie Noord-Holland in kaart waar voor zeewier de grootste kansen liggen. Het onderzoek moet duidelijk maken waar de beste mogelijkheden in deze provincie liggen om investeringen en economische activiteiten naar Noord-Holland te krijgen.

Noord-Holland ziet zichzelf bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van zeewier. De ligging aan de Noordzee is gunstig: zowel de luwte van de Waddenzee als de ruimte op de Noordzee maken het mogelijk om pilots en demonstratieprojecten op te zetten.

De provincie trekt € 300.000 uit voor een onderzoek met een looptijd van 1,5 jaar. Het doel van de provincie is om investeringen en economische activiteiten naar Noord-Holland te trekken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR).

bron: persbericht ECN