De Dutch Quinoa Groep zoekt biologische landbouwbedrijven met interesse in de teelt van Nederlandse quinoa. De organisatie ziet mogelijkheden om het areaal in 2017 uit te breiden.

Quinoa is, net als tarwe, een rustgewas. Het wordt gezaaid vanaf half maart tot ca. half april. De teelt duurt ongeveer 120-150 dagen (afhankelijk van de rassenkeuze), wat inhoudt dat er vanaf half augustus tot half september geoogst wordt. Quinoa ontwikkelt een goed wortelstelsel met een penwortel en fijne horizontale vertakkingen. Bij een goede bodemstructuur wortelt het gewas tot circa 0.60-1 meter diep. Het loof blijft achter op het land en vertegenwoordigt samen met de ondergrondse biomassa circa 50% van de totale mineralenopname.
Quinoa kan zowel op rijen als volvelds gezaaid worden. Zaai op rijen in combinatie met schoffelen heeft de voorkeur. Het wordt met een combine geoogst.

Meer informatie: Dutch Quinoa Group