Gelderland wil de eerste afvalloze economie van Nederland worden. Dit staat in het uitvoeringsplan Groene Economie die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Door bedrijven schoner te laten produceren, ‘groen’ in te kopen en kringlopen te sluiten wordt afval een nieuwe grondstof in Gelderland.

Naast het efficiënter gebruiken van bestaande grondstoffen zet Gelderland ook in op de ontwikkeling van nieuwe, duurzame grondstoffen. Met drie demonstratieprojecten wil Gelderland de productiekringlopen sluiten voor de toepassing van natuurvezels (hennep en grassen) in textiel en papier, het terugwinnen van mineralen uit mest en de consumptie van plantaardige eiwitten. Provincie Gelderland wil hiervoor een proeffabriek duurzame mest en een biorafinnaderij natuurvezels voor de papierindustrie opzetten.

Lees meer