PEF is een nieuw plastic dat volledig is gemaakt op basis van suikers. Interessant voor de agrarische sector is dat deze suikers afkomstig kunnen zijn van gewassen, zoals suikerbieten en mais. Het Amsterdamse bedrijf Avantium werkt aan PEF. Mogelijk kan de PEF-fles op termijn de bekende PET-fles (deels) vervangen.

PEF staat voor polyethyleenfuranoaat. Dankzij een geringe doorlaatbaarheid voor zuurstof en koolzuurgas is PEF geschikt als verpakkingsmateriaal voor frisdranken, bier, vruchtensappen en bederfelijke voedingswaren, zoals vlees en vis. Avantium in Amsterdam is het bedrijf dat werkt aan de PEF-fles.

De grondstoffen voor PEF zijn gebaseerd op suikers. Deze suikers kunnen worden verkregen uit de zogenoemde eerste en tweede generatie landbouwgewassen. Bij de eerste generatie landbouwgewassen gaat het om suikerbieten, mais en tarwe. De tweede generatie suikers omvatten voor de mens niet-eetbare plantendelen en reststromen, zoals stro, energiegewassen, grassen en oud-papier.

YXY proces HR_webAvantium gaat als eerste bedrijf wereldwijd PEF op commerciële schaal produceren, zo geeft Peter Mangnus aan. Hij is VP Partnering & Commercialisation bij Avantium. Het is de bedoeling dat PEF-flessen en -folies in de loop van 2018 op de markt komen. Avantium ontwikkelt samen met Coca Cola, Danone, Alpla en Wifag Polytype PEF voor toepassingen waaronder flessen voor onder meer frisdranken en sappen.

Inmiddels is er al wel een deels ‘groene’ PET-fles op de markt: de ‘plant bottle’ van Coca-Cola. Deze is voor dertig procent op groene grondstoffen gebaseerd. Van de twee basisgrondstoffen monoethyleenglycol (MEG) en tereftaalzuur (PTA) is bij deze fles de eerste grondstof gemaakt uit suikers en de tweede van fossiele grondstoffen. In geval van PEF zijn de twee monomeren MEG en FDCA beide voor honderd procent van groene grondstoffen gemaakt.

Perspectief agrarische sector

“Commercieel interessant zijn op dit moment alleen de suikers die afkomstig zijn van de eerste generatie gewassen, zoals suikerbieten, mais en tarwe”, zegt Mangnus. “Op termijn verwachten we dat ook suikers van bijvoorbeeld stro en energiegewassen financieel interessant kunnen zijn om als grondstof te gebruiken.”

Wat betreft de omvang van de markt voor PEF geeft Mangnus dat op dit moment wereldwijd per jaar ongeveer 60 miljoen ton PET wordt geproduceerd, waarvan ongeveer 20 miljoen ton voor PET-flessen en 5 miljoen voor PET-folies. “Mogelijk kan PEF dankzij de gunstige eigenschappen een deel van de PET-productie vervangen. Hoe groot de markt uiteindelijk wordt, is nog moeilijk te zeggen, maar de ontwikkeling kan in komende tien jaar leiden tot een behoefte aan miljoenen tonnen mais, tarwe of agrarische restproducten.”

Andere discussie

Over de productie van biobrandstoffen, bijvoorbeeld uit mais, is veel discussie. Landbouwgrond wordt dan immers niet meer ingezet voor voedselproductie, maar voor andere doelen. Mangnus verwacht niet dat de grondstoffen die voor de PEF-productie worden gebruikt op korte of middellange termijn impact hebben op de beschikbaarheid voor voedseltoepassingen. “Om zaken in perspectief te plaatsen, is het goed om te weten dat het totale agrarische landoppervlak dat op dit moment gebruikt wordt voor de produktie van grondstoffen voor het maken van biobased plastics slechts 0,006 procent bedraagt van het totale beschikbare oppervlak. Een goed uitgangspunt blijft echter: grondstoffen eerst voor voedsel, dan voor materialen en daarna pas voor brandstoffen of energie gebruiken.”

Avantium Bottles_webMangnus is positief over de mogelijkheden voor Avantium, hoewel ook andere partijen de eerste stappen hebben gezet om onderzoek te doen naar nieuwe routes om PEF te maken uit biomassa. “Avantium is echter veel verder met de commercialisatie dan enig andere partij. Verder heeft Avantium zijn technologie goed beschermd door patenten en dat maakt het voor andere partijen moeilijker om alternatieve routes voor de produktie van PEF te ontwikkelen.”

Dit artikel van Citaat is eerder geschreven voor de webportal agroberichtenbuitenland.nl